Plan zajęć

H044 A-10

sala wykładowa; liczba miejsc: 264

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
07:30 09:00 Podstawy elektroniki W11AiR-SP; 12AiR-SP dr inż. Piotr Mróz D
09:00 14:00 REZERWACJA I  dr Maciej Kozaryn 22-06-2020;
09:15 10:45 Programowanie obiektowe W11AiR-SP; 12AiR-SP dr inż. Paweł Majdzik D
Wtorek
08:00 09:30 Geografia bezpieczeństwa W11BN-SP; 12BN-SP dr inż. Krzysztof Łasiński DN
09:40 11:10 Metody ilościowe w logistyce W11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP; 14LOG-SP dr Maciej Kozaryn DP
11:15 12:45 Podstawy systemów dyskretnych W11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP prof. dr hab. Roman Gielerak D
15:15 16:40 Techniki CAD W31LOG-SP; 32LOG-SP; 33LOG-SP dr inż. Joanna Cyganiuk DP
17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany Sieci komputerowe i Internet W    D
Środa
07:35 09:00 Zarządzanie przemysłowym projektem informatycznym W31INF-PSI-SP; 32INF-ISM-SP; 33INF-SSI-SP dr inż. Małgorzata Mazurkiewicz DI
09:40 11:10 Normalizacja i zarządznie jakością w logistyce W11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP; 14LOG-SP dr inż. Janusz Adamczyk DP
11:15 12:45 Programowanie obiektowe W11INF-SP; 12INF-SP; 13INF-SP; 14INF-SP; 15INF-SP dr inż. Paweł Majdzik D
13:10 14:40 Gospodarka przestrzenna W11BN-SD dr inż. Marta Mazurkiewicz DP
13:10 14:40 Gospodarka przestrzenna Ć11BN-SD dr inż. Marta Mazurkiewicz DN
Czwartek
08:00 09:30 Polityka gospodarcza W21EK-SP; 22EK-SP; 23EK-SP dr Zbigniew Binek DN
08:00 09:30 Rynek giełdowy W21EK-SP; 22EK-SP; 23EK-SP dr Zbigniew Binek DP
11:20 12:50 Praktyczne aspekty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych W11EK-SD dr Alicja Janusz DP
17:00 18:30 Przedmiot ogólnouczelniany - Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne W21AiR-SD (luty 2019); 21ARCH-SP; 21IiE-SD; 21INF-IK-SD; 22INF-ISI-SD dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ; dr hab. inż. Jacek Kaniewski; dr inż. Piotr Leżyński; dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ; dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ D
Piątek
09:15 10:40 Bazy danych W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP dr hab. inż. Artur Gramacki, prof. Uczelni 03-04-2020; 17-04-2020;
09:15 10:50 Bazy danych W22INF-SP; 23INF-SP; 24INF-SP; 25INF-SP dr inż. Jacek Tkacz DII
11:20 12:50 Ochrona własności intelektualnej W21LOG-SP; 22LOG-SP; 23LOG-SP dr Michał Zieliński DP
Sobota
09:15 10:55 Wykład monograficzny W11ZARZ-ND; 12ZARZ-ND dr inż. Mariola Michałowska 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
12:45 14:25 Analiza rynku W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr inż. Mariola Michałowska aWez-NN
Niedziela
07:30 09:10 Metody ilościowe w logistyce W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP dr Maciej Kozaryn aWez-NP
09:00 14:00 REZERWACJA I  dr Maciej Kozaryn 28-06-2020;
09:15 10:55 Controlling logistyczny W21LOG-NP; 22LOG-NP; 23LOG-NP dr Maciej Kozaryn aWez-NP
09:15 10:55 Gospodarka magazynowa W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr Maciej Kozaryn aWez-NN
11:00 12:40 Fundusze strukturalne W11EK-NP; 12EK-NP dr Edward Jakubowski aWez-NN
12:45 14:25 Giełdy elektroniczne dla logistyki W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr Katarzyna Huk aWez-NN
14:30 16:10 Logistyka zwrotna W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr Katarzyna Huk aWez-NN

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.