Plan zajęć

H129 A-10

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 46

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Zajęcia fakultatywne S41BHP-IBP-SP/A dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ D//
09:15 10:45 Zajęcia fakultatywne S41BHP-IBP-SP/B dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ D//
11:15 12:50 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń W41BHP-IBP-SP dr inż. Paweł Bachman DN//
11:15 12:50 Rozwiązania urbanistyczne pomieszczeń pracy W41BHP-IBP-SP dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Metrologia i systemy pomiarowe W21MiBM-SP; 22MiBM-SP dr hab. inż. Mariusz Jenek, prof. UZ D//
Wtorek
07:30 09:00 Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem W31MiBM-SP dr inż. Albert Lewandowski DN//
07:30 09:10 Maszynoznawstwo W21MiBM-SP; 22MiBM-SP dr inż. Dariusz Michalski DP//
09:15 10:45 Fizyka W21MiBM-SP; 22MiBM-SP dr Ryszard Matysiak D//
11:15 12:50 Fizyka techniczna Ć11BHP-SP dr Ryszard Matysiak DP//
11:15 12:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W31BHP-IBP-SP dr inż. Marek Rybakowski DN//
13:15 14:50 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć31BHP-IBP-SP dr inż. Marek Rybakowski DN//
13:15 14:50 Podstawy psychologii i socjologii Ć11BHP-SP dr Aneta Klementowska DP//
15:15 16:50 Metodyka prac służb BHP W31BHP-IBP-SP mgr inż. Beata Zawadzka DN//
Środa
09:15 10:45 Matematyka I W11MiBM-SP dr Radosława Kranz D//
11:15 12:45 Matematyka I Ć11MiBM-SP dr Radosława Kranz D//
13:15 14:45 Inżynieria wytwarzania I W11MiBM-SP dr inż. Paweł Schlafka; dr inż. Janusz Walkowiak D//
15:15 16:45 Kurs wyrównawczy z matematyki dla I MiBM- SP-WM I11MiBM-SP dr Radosława Kranz D//
Czwartek
09:15 10:50 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych W21ZiIP-SP prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki DP//
09:40 11:10 Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji W21BN-SP dr inż. Marzena Góralczyk DN//
13:15 14:45 Matematyka W11ZiIP-SP dr Aleksandra Rzepka D//
15:00 16:30 Matematyka Ć11ZiIP-SP dr Aleksandra Rzepka D//
Piątek
11:20 14:40 Proseminarium Pro11EK-SD; 12EK-SD prof. dr hab. Emil Panek 22-11-2019; 29-11-2019; 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; //
Sobota
07:25 09:05 Ocena przydatności technicznej maszyn i urządzeń W41BHP-IBP-NP dr inż. Paweł Bachman mWMP//
09:10 10:50 Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa W11MiBM-ND dr inż. Paweł Schlafka mWMP//
09:15 10:45 Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem W31MiBM-NP dr inż. Albert Lewandowski mWMN//
10:55 12:35 Metody i techniki zarządzania produkcją W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirny mWMP//
10:55 12:35 Technologie internetowe w logistyce W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr inż. Małgorzata Śliwa mWMN//
12:45 14:15 Matematyka I Ć11MiBM-NP dr Aleksandra Rzepka mWM//
14:25 16:05 Programowanie obiektowe Ć11ZiIP-ND dr inż. Iwona Pająk mWMP//
16:10 17:50 Programowanie obiektowe W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr inż. Grzegorz Pająk mWMP//
16:15 17:45 Organizacja systemów produkcyjnych W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr hab. inż. Michał Sąsiadek, prof. UZ mWMN//
17:55 19:35 Systemy wspomagania decyzji W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND prof. dr hab. Taras Nahirny mWMP//
18:00 19:30 Zarządzanie projektem i innowacjami W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr inż. Wojciech Babirecki mWMN//
Niedziela
07:30 09:00 Podstawy metodologii badań naukowych W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ mWMN//
09:15 10:45 Podstawy mechaniki P12ZiIP-NP/A dr inż. Paweł Jurczak mWMN//
10:55 12:35 Podstawy mechaniki P11ZiIP-NP/A dr inż. Paweł Jurczak 12-01-2020; //
10:55 12:35 Podstawy mechaniki P11ZiIP-NP/A dr inż. Paweł Jurczak; dr inż. Dariusz Michalski 08-12-2019; //
11:00 12:30 Ochrona własności intelektualnej W31MiBM-NP mgr Karol Dąbrowski mWMN//
12:40 14:20 Zarządzanie strategiczne W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ mWMP//
12:45 14:15 Zintegrowane systemy zarządzania W11ZiIP-ND; 12ZiIP-ND dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ mWMN//
14:25 16:05 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP Ć31BHP-IBP-NP dr inż. Marek Rybakowski mWMP//
14:30 16:00 Organizacja, zadania i metody pracy służb BHP W31BHP-IBP-NP dr inż. Marek Rybakowski mWMN//
16:15 17:45 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W21BHP-ND; 21ZiIP-ZPU-ND dr Aneta Klementowska mWM//
17:50 19:20 Przedmiot ogólnouczelniany - Społeczne problemy zakładu pracy W21BHP-ND; 21ZiIP-ZPU-ND dr Aneta Klementowska 24-11-2019; //
17:55 19:35 Maszynoznawstwo W21MiBM-NP dr inż. Dariusz Michalski 15-12-2019; //
18:00 21:00 Przedmiot ogólnouczelniany - Technika w medycynie W21MiBM-EM-ND; 21MiBM-KM-ND; 21MiBM-TM-ND; 31MiBM-NP dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska mWMP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.