Plan zajęć

H212 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:00 10:50 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń E31IBezp-SP dr inż. Paweł Bachman 02-09-2019; //Egzamin II termin
09:00 10:50 Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń E31IBezp-SP dr inż. Paweł Bachman 17-06-2019; //Egzamin I termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.