Plan zajęć

H221 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
11:15 12:45 Zarządzanie projektem P31E-B-SP/A dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ D//
13:15 14:45 Zarządzanie projektem P31E-B-SP/B dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ D//
Środa
11:05 12:30 Zebranie Katedry I  prof. dr hab. inż. Adam Bydałek; dr Czesław Częstochowski; dr inż. Izabela Gabryelewicz; dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ; dr inż. Patryk Krupa; dr inż. Marek Rybakowski; dr inż. Maciej Wędrychowicz D//
11:05 12:55 zebrania Instytutu I  dr inż. Remigiusz Aksentowicz; prof. dr hab. inż. Romuald Będziński; prof. dr hab. inż. Adam Bydałek; dr Czesław Częstochowski; dr inż. Izabela Gabryelewicz; dr inż. Agnieszka Kaczmarek-Pawelska; dr inż. Tomasz Klekiel; dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ; dr inż. Patryk Krupa; mgr inż. Jagoda Kurowiak; dr inż. Krzysztof Łasiński; dr inż. Agnieszka Mackiewicz; dr Mirosław Matyjaszczyk; dr hab. Ryszard Matysiak, prof. UZ; mgr inż. Marta Nycz; mgr inż. Ewa Paradowska; dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ; dr inż. Monika Ratajczak; dr inż. Marek Rybakowski; dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ; dr hab. inż. Janusz Szajna, prof. UZ; dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ; dr inż. Maciej Wędrychowicz D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.