Plan zajęć

H020 A-10

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 16

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:15 12:45 Automatyzacja wytwarzania L15MiBM-SD/A dr inż. Joanna Cyganiuk D//
13:15 14:45 Automatyzacja wytwarzania L15MiBM-SD/B dr inż. Joanna Cyganiuk D//
Wtorek
09:15 10:50 Podstawy mechatroniki L21MiBM-SP/A dr inż. Edward Tertel DN//
11:15 12:50 Podstawy mechatroniki L22MiBM-SP/A dr inż. Edward Tertel DN//
Środa
11:15 12:50 Automatyzacja procesów produkcyjnych L25MiBM-TM-SD/A dr inż. Joanna Cyganiuk DN//
15:00 16:35 Podstawy mechatroniki L21MiBM-SP/B dr inż. Marcin Chciuk DN//
Czwartek
09:15 10:45 Automatyka i robotyka L11MiBM-SP/A dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ D//
13:15 14:45 Automatyka i robotyka L11MiBM-SP/B dr inż. Edward Tertel D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.