Rezerwacje

02 C-2

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
12:00 13:00 Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym E21BN-SP; 22BN-SP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 19-02-2019; //II termin
13:01 13:59 Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego E11BN-SD dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 19-02-2019; //II termin
14:00 15:30 Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym E21BN-NP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 19-02-2019; //II termin
15:31 17:00 Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego E11BN-ND dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 19-02-2019; //II termin
Środa
12:00 13:30 Podstawy zarządzania kryzysowego E31BN-SP; 32BN-SP dr inż. Krzysztof Graczyk 06-02-2019; //I termin
12:00 13:30 Podstawy zarządzania kryzysowego E31BN-SP; 32BN-SP dr inż. Krzysztof Graczyk 20-02-2019; //II termin
13:31 14:59 Zarządzanie kryzysowe E21BN-SD; 22BN-SD dr inż. Krzysztof Graczyk 06-02-2019; //I termin
13:31 14:59 Zarządzanie kryzysowe E21BN-SD; 22BN-SD dr inż. Krzysztof Graczyk 20-02-2019; //II termin
15:00 16:30 Podstawy zarządzania kryzysowego E31BN-NP dr inż. Krzysztof Graczyk 06-02-2019; //I termin
16:31 18:00 Zarządzanie kryzysowe E21BN-ND; 22BN-ND dr inż. Krzysztof Graczyk 06-02-2019; //I termin
Czwartek
10:00 12:00 Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym E21BN-SP; 22BN-SP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 07-02-2019; //I termin
12:01 13:31 Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego E11BN-SD dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 07-02-2019; //I termin
14:00 15:30 Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym E21BN-NP dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 07-02-2019; //I termin
15:00 16:30 Podstawy zarządzania kryzysowego E31BN-NP dr inż. Krzysztof Graczyk 21-02-2019; //II termin
15:31 17:00 Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego E11BN-ND dr inż. Tadeusz Tabaczniuk 07-02-2019; //I termin
16:31 18:00 Zarządzanie kryzysowe E21BN-ND; 22BN-ND dr inż. Krzysztof Graczyk 21-02-2019; //II termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.