Rezerwacje

014 C-2

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 24

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji