Rezerwacje

04 - rzeźba C-1

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji