Plan zajęć

8 A-27

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć