Plan zajęć

8 A-27

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
15:00 16:30 Trening umiejętności społecznych K21PED-RzTS-SD/kon.1 mgr Monika Kaczmarczyk D//
16:45 18:15 Trening umiejętności społecznych K21PED-RzTS-SD/kon.2 mgr Monika Kaczmarczyk D//
Wtorek
09:45 11:15 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania W11ARTE-SP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ DN//
09:45 11:15 Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Ć11ARTE-SP dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ DP//
11:30 13:00 Wstęp do pedagogiki W11ARTE-SP dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ DP//
11:30 13:00 Wstęp do pedagogiki Ć11ARTE-SP dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ DN//
Czwartek
08:00 09:30 Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji K21PED-POWiP-SD dr hab. Sylwia Słowińska, prof. UZ DN//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.