Plan zajęć

10 A-27

sala seminaryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć