Plan zajęć

12 A-27

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 31

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć