Plan zajęć

2 A-27

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 34

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć