Plan zajęć

17 A-27

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć