Plan zajęć

5 C-10

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 28

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć