Rezerwacje

3 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 2

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji