Plan zajęć

107 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
15:30 17:00 Pracownia Wolnego Wyboru Ć21AWSP prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; mgr Karolina Spiak D//pracownia do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.