Plan zajęć

202 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
10:00 12:15 Rysunek Ć11AWSP mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Karolina Spiak D//pracownia do wyboru
10:00 13:00 Rysunek Ć11GRAFIKASP mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Karolina Spiak D//pracownia do wyboru
10:00 13:00 Rysunek Ć11SWSP mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ; mgr Karolina Spiak D//pracownia do wyboru
10:00 13:45 Rysunek Ć11MALARSP mgr Cezary Bednarczyk; dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ; prof. dr hab. Paulina Komorowska-Birger; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ D//pracownia do wyboru

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.