Plan zajęć

203 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:30 12:00 Malarstwo Ć11AWSP dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 12:00 Malarstwo Ć11GRAFIKASP dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 12:00 Malarstwo Ć11SWSP dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; mgr Szymon Teluk; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 12:45 Pracownia dyplomująca Ć31MALARSP dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 13:00 Malarstwo Ć11MALARSD dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 15:00 Pracownia dyplomująca Ć21MALARSD dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; prof. Stanisław Kortyka; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
Wtorek
10:30 12:00 Malarstwo Ć21SWSP dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//pracownia do wyboru
10:30 13:00 Malarstwo Ć11MALARSD dr Barbara Bańda; dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ; dr Jarosław Jeschke; dr hab. Jarosław Łukasik, prof. UZ; dr hab. Ryszard Woźniak, prof. UZ D//
Piątek
10:00 11:30 Rysunek anatomiczny Ć11GRAFIKASP; 11MALARSP dr Maryna Mazur; prof. Piotr Szurek D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.