Plan zajęć

111 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 0

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
09:00 09:45 Struktury wizualne W11SWSP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//
13:15 15:30 Rzeźba Ć11GRAFIKASP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//
Piątek
09:30 10:15 Rzeźba z modelowaniem Ć21AWSP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//
10:45 13:00 Rzeźba Ć11MALARSP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//
10:45 13:00 Rzeźba Ć11SWSP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//
13:15 15:30 Rzeźba Ć11AWSP prof. dr hab. Jarosław Dzięcielewski D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.