Rezerwacje

219 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 84

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji