Plan zajęć

213 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 136

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć