Plan zajęć

115 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 128

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 09:00 Kurs wyrównawczy z matematyki C11BiZŚ-SP; 11B-SP; 11BT-SP dr Tomasz Bartnicki D//
09:10 09:55 Podstawy prawne zarządzania środowiskiem W11BiZŚ-SP dr Olaf Ciebiera D//
10:00 11:30 Podstawy prawne zarządzania środowiskiem Ć11BiZŚ-SP dr Olaf Ciebiera D//
12:10 13:40 Law and Economics in Environmental Protection Ć31O-SP _a dr Olaf Ciebiera D//
15:50 18:40 Anatomia funkcjonalna człowieka W21B-SP dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN//
Wtorek
08:00 10:45 PW11a - Ekofizjologia L31BT-SP /A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ 28-01-2020; //
11:00 12:45 PW11a - Ekofizjologia L31BT-SP /A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN//
13:15 14:53 Podstawowe techniki inżynierii genetycznej W31BT-SP dr Elżbieta Heger DII//
17:00 18:37 Jestem tym co jem - kwestia genów czy wyborów W21BT-SP; 21F-SD; 21MiBM-EM-SD; 31ZARZ-SP; 33EK-SP dr Dżamila Bogusławska D//
Środa
07:40 09:10 Podstawy biologii W11BT-SP dr Katarzyna Dancewicz DI//
08:00 09:30 Cytologia, histologia i embriologia W11B-SP dr Katarzyna Dancewicz DII//
13:05 16:35 Zoologia bezkręgowców W11B-SP prof. dr hab. Grzegorz Gabryś 04-12-2019; 11-12-2019; 18-12-2019; 08-01-2020; 15-01-2020; 22-01-2020; //
Czwartek
12:40 14:10 Meteorology and Climatology W31O-SP _a dr Marcin Bocheński DI//
15:00 15:43 Ochrona przyrody W11BiZŚ-SP dr Marcin Bocheński D//
15:45 16:30 Metody statystyczne w biologii W11B-BM-SD dr hab. Marian Giertych, prof. UZ D//
15:45 16:30 Metody statystyczne w biologii W11B-BS-SD dr hab. Marian Giertych, prof. UZ D//UWAGA! 3 pażdziernika 2019 wykład odbedfzie się o 13.30 do 14.15 w sali 214. Od 10 października - według planu.
Piątek
11:00 12:30 Metody analizy białek W11B-BM-SD prof. dr hab. Aleksander Sikorski 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; 29-01-2020; //
11:00 12:30 Regulacja cyklu komórkowego W21BT-MA-SD prof. dr hab. Aleksander Sikorski 25-10-2019; 08-11-2019; //
11:40 13:20 Biochemia 1 W21BT-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski 22-11-2019; //
12:40 13:35 Regulacja cyklu komórkowego W21BT-MA-SD prof. dr hab. Aleksander Sikorski 25-10-2019; 08-11-2019; //
12:40 14:10 Metody analizy białek W11B-BM-SD prof. dr hab. Aleksander Sikorski 29-11-2019; 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; 29-01-2020; //
13:21 14:51 Biochemia 1 W21B-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski 22-11-2019; //
14:15 15:00 Seminarium specializacyjne S21BT-MA-SD dr Dżamila Bogusławska; prof. dr hab. Aleksander Sikorski 25-10-2019; 08-11-2019; 29-11-2019; 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; 29-01-2020; //
15:10 16:40 Biochemia 1 W21BT-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski 25-10-2019; 08-11-2019; 22-11-2019; 29-11-2019; 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; 29-01-2020; //
15:10 16:40 Biochemia 1 - konsultacje I21B-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski D//
16:45 18:15 Biochemia 1 W21B-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski 25-10-2019; 08-11-2019; 22-11-2019; 29-11-2019; 06-12-2019; 13-12-2019; 20-12-2019; 10-01-2020; 17-01-2020; 24-01-2020; 29-01-2020; //
16:45 18:15 Biochemia 1 - konsultacje I21BT-SP prof. dr hab. Aleksander Sikorski D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.