Plan zajęć

115 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 128

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć