Rezerwacje

024 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
15:00 16:00 Rezerwacja R  dr inż. Bronisław Zadwórny WBAIS//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.