Rezerwacje

13 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 30

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji