Plan zajęć

18 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 32

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 11:30 Zwierzęta w biotechnologii - egzamin E11BT-MA-SD dr Elżbieta Roland 02-09-2019; //poprawkowy

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.