Plan zajęć

116 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
08:00 09:30 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć33LOG-SP dr inż. Patrycja Łychmus 28-01-2020; //
09:40 11:10 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć31BN-SP dr inż. Patrycja Łychmus 28-01-2020; //
11:20 12:50 Zarządzanie zasobami ludzkimi Ć32BN-SP dr inż. Patrycja Łychmus 28-01-2020; //
13:10 14:40 Zarządzanie wiedzą W11ZARZ-SD dr inż. Patrycja Łychmus 28-01-2020; //
Piątek
08:00 09:30 Ekonomia Ć12LOG-SP mgr Łukasz Augustowski 29-01-2020; //
09:40 11:10 Ekonomia Ć11LOG-SP mgr Łukasz Augustowski 29-01-2020; //
11:20 12:50 0 Język obcy L21EK-SP/I; 22EK-SP/I; 23EK-SP/I mgr Alicja Camona-Tyliszczak 29-01-2020; //
13:10 14:40 0 Język obcy L11BN-SP/I; 12BN-SP/I mgr Alicja Camona-Tyliszczak 29-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.