Plan zajęć

312 A-8

sala seminaryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć