Plan zajęć

314 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
14:30 16:00 Ochrona budynków, budowli i ich otoczenia przed hałasem W12BUD-TiOB-ND dr inż. Marek Talaga 22-06-2019; //
16:15 17:45 Technologia robót budowlanych IIA/B P31BUD-NP/A dr inż. Marek Talaga 22-06-2019; //
18:00 19:30 Technologia robót budowlanych IIA/B P31BUD-NP/B dr inż. Marek Talaga 22-06-2019; //
Niedziela
10:56 12:34 Międzynarodowe stosunki polityczne W21BN-NP dr Jarosław Flakowski 16-06-2019; //
12:35 16:00 Wykład monograficzny W21BN-NP dr Jarosław Flakowski 16-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.