Plan zajęć

315 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:30 13:00 Numeryczne modelowanie konstrukcji L12BUD-TiOB-SD-L/B dr inż. Arkadiusz Denisiewicz DP//
13:15 14:45 Numeryczne modelowanie konstrukcji L12BUD-TiOB-SD-L/A dr inż. Arkadiusz Denisiewicz DN//
15:00 16:30 Technologia informacyjna L11BUD-SP/A; 11BUD-SP/B dr inż. Arkadiusz Denisiewicz; dr inż. Tomasz Socha D//
16:45 18:15 Technologia informacyjna L10BUD-SP/A; 10BUD-SP/B dr inż. Arkadiusz Denisiewicz; dr inż. Tomasz Socha D//
Środa
11:30 13:00 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym L30BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka DN//
13:15 14:45 Technologia informacyjna L11ARCH-SP/A mgr inż. arch. Michał Golański D//
15:00 16:30 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w1/w2/w3 L30BUD-SP/A dr inż. Paweł Urbański DP//
15:00 16:30 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w1/w2/w3 L30BUD-SP/B dr inż. Paweł Urbański DN//
16:45 18:15 Komputerowe wspomaganie kosztorysowania w1/w2/w3 L31BUD-SP/A dr inż. Paweł Urbański DP//
Czwartek
07:30 09:00 Technologia informacyjna L11ARCH-SP/B mgr inż. arch. Michał Golański D//
13:15 14:45 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym L31BUD-SP/A dr inż. Ewa Wojnicka DP//
15:00 16:30 Organizacja produkcji budowlanej i kierowanie procesem inwestycyjnym L30BUD-SP/B dr inż. Ewa Wojnicka DP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.