Rezerwacje

318 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji