Rezerwacje

320 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 18

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Środa
09:00 11:00 Rezerwacja R  dr inż. arch. Alicja Maciejko D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.