Plan zajęć

321 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 84

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Konstrukcje metalowe - podstawy W20BUD-SP; 21BUD-SP dr inż. Gerard Bryś D//
11:30 13:00 Budownictwo ogólne W10BUD-SP; 11BUD-SP dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ D//
13:15 14:45 Podstawy budownictwa W+C25IS-SP dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ D//
15:00 16:30 Złożone konstrukcje metalowe I W12BUD-TiOB-SD-L dr inż. Gerard Bryś D//
16:45 18:15 Komputerowa analiza materiałów i konstrukcji W20BUD-SP; 21BUD-SP dr inż. Krzysztof Kula DN//
Wtorek
09:15 10:45 Budownictwo ogólne W20BUD-SP; 21BUD-SP dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ DP//
09:15 10:45 Utrzymanie obiektów współczesnych/zabytkowych w1/w2 W30BUD-SP; 31BUD-SP dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ DN//
11:15 12:45 Konstrukcje betonowe - podstawy W20BUD-SP; 21BUD-SP dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ D//
13:15 14:45 Konstrukcje betonowe - obiekty W30BUD-SP; 31BUD-SP dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ DN//
13:15 14:45 Metalowe konstrukcje cienkościenne W11BUD-KBI-SD-L dr inż. Elżbieta Grochowska DP//
15:00 16:30 Planowanie przestrzenne regionalne i krajowe I W11ARCH-PAU-SD-L dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ DP//
15:00 16:30 Projektowanie zespołów mieszkaniowych W31ARCH-SP dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ DN//
Środa
09:00 11:00 zebrania pracowników Instytutu I  prof. dr hab. inż. Piotr Alawdin; dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ; dr hab. inż. Anna Bazan-Krzywoszańska, prof. UZ; dr inż. Paweł Błażejewski; dr inż. Gerard Bryś; dr inż. Arkadiusz Denisiewicz; mgr inż. Włodzimierz Dyszak; dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ; dr inż. Sławomir Gibowski; dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz; dr inż. Elżbieta Grochowska; dr inż. Artur Juszczyk; dr inż. Joanna Kaliszuk; dr hab. inż. Jacek Korentz, prof. UZ; mgr inż. Anna Kucharczyk; dr inż. Krzysztof Kula; mgr inż. Paulina Lechocka; mgr inż. Bartosz Michalak; dr inż. Grzegorz Misztal; dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ; dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ; dr hab. inż. Volodymyr Sakharov, prof. UZ; dr hab. inż. arch. Marta Skiba, prof. UZ; dr inż. Tomasz Socha; dr inż. Anna Staszczuk; dr hab. inż. Waldemar Szajna, prof. UZ; dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. UZ; dr inż. Marek Talaga; dr inż. Krystyna Urbańska; dr inż. Paweł Urbański; dr inż. Ewa Wojnicka; dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ D//
11:30 13:00 Technologia robót budowlanych IIA/B W30BUD-SP; 31BUD-SP dr inż. Marek Talaga DP//
13:15 14:45 Ochrona zabytków I W11ARCH-PAU-SD-L dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ DP//
13:15 14:45 Społeczne problemy architektury (przedmiot o treściach społecznych) Ć11ARCH-PAU-SD-L mgr inż. arch. Rafał Dudzik DN//
15:00 16:30 Drogi i ulice - podstawy W20BUD-SP; 21BUD-SP dr inż. Artur Juszczyk D//
Czwartek
08:15 09:45 Wytrzymałość materiałów W10BUD-SP; 11BUD-SP dr inż. Krystyna Urbańska D//
11:30 13:00 Wybrane zagadnienia z realizacji obiektów przemysłowych W12BUD-TiOB-SD-L   DP//
13:15 14:45 Matematyka W11BUD-KBI-SD-L; 12BUD-TiOB-SD-L dr Joachim Syga DP//
13:15 14:45 Matematyka Ć12BUD-TiOB-SD-L dr Joachim Syga DN//
15:00 16:30 Złożone konstrukcje metalowe I W11BUD-KBI-SD-L dr inż. Gerard Bryś D//
Piątek
11:15 12:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki C10BUD-SP; 11BUD-SP dr Radosława Kranz D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.