Plan zajęć

403 A-8

sala seminaryjna; liczba miejsc: 13

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć