Rezerwacje

403 A-8

sala seminaryjna; liczba miejsc: 12

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji