Uwaga!
Przed rozpoczęciem korzystania z planu proszę przeczytać wskazówki dotyczące korzystania z niego.
Od semestru letniego 2020/2021 umożliwiono integrację planu zajęć nauczycieli oraz grup z aplikacjami obsługującymi kalendarze w formacie iCalendar (ICS). Więcej informacji w instrukcji.
Komunikat Rektora UZ

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, a także w mieście Zielona Góra i w województwie lubuskim, kierując się troską o bezpieczeństwo studentów i pracowników informuję, że:

- od 20 stycznia 2022 r. do zakończenia semestru zimowego zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Zielonogórskim będą realizowane w formie zdalnej.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w trybie synchronicznym, zgodnie z planem zajęć.

Sesja egzaminacyjna w odniesieniu do studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Więcej...