Lista kalendarzy - semestr zimowy 2020/2021

UWAGA: Szczegóły na temat organizacji roku akademickiego można znaleźć na tej stronie
Ozn. Opis Uwagi Czy udostępniony w Internecie?
aWEZ-n aWez-N   Tak
aWez-Ne aWez-Ne   Tak
D Studia stacjonarne   Tak
FS-IOS-E FS-IOS-E   Tak
FS-N FS - niestacjonarne, sem. zimowy   Tak
FS-SN FS-sesja niestacjonarne   Tak
KP Studia podyplomowe KP   Tak
L20/21 LEKARSKI 2020/2021   Tak
LOK POD-LOK   Tak
mWM Wydział Mechaniczny niestacjonarne   Tak
mWM-SE Wydział Mechaniczny niestacjonarne-sesja egzaminacyjna   Tak
Niest. WPPS/N/sem.zim.   Tak
NST_WIEA_Z NST_WIEA_zima   Tak
PS-EW Studia podyplomowe PEDAGOGIKA SPECJALNA-EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA   Tak
RAT Ratownictwo 2020/2021   Tak
SD Sesja egzaminacyjna - stacjonarne   Tak
Sesja_Z_WIEA Sesja_Z_WIEA   Tak
TPiPZ Studia podyplomowe TPiPZ   Tak
WB rez. dla WB   Tak
WB/Niest/Zim WB/Niest/Zim   Tak
WB/Nst/Dod. WB/niest/dodatkowe zjazdy   Tak
WF/Niest WNB/Niest   Tak
WH/Niest/Zim WH/Niest/Zim   Tak
WLNZ WLNZ   Tak
WPiA-KPPP WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce   Tak
WPiA-KPPP 20/21 WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce 20/21   Tak
WPiA-N WPiA-Studia niestacjonarne   Tak
WPiA-PZiPP WPiA-Prawo zatrudnienia i psychologia pracy   Tak
WPiA-S WPiA-Sesja egzaminacyjna   Tak
WPiA-ZPiPPP WPiA-Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne   Tak
WPPS-N WPPS/Niest/zjazdy N   Tak
WPPS-P WPPS/Niest/zjazdy P   Tak
Z2021 Semestr Zimowy 20/21   Tak