Lista kalendarzy - semestr zimowy 2020/2021

UWAGA: Szczegóły na temat organizacji roku akademickiego można znaleźć na tej stronie
Ozn. Opis Uwagi Czy udostępniony w Internecie?
aWEZ-n aWez-N   Tak
D Studia stacjonarne   Tak
FS-IOS-E FS-IOS-E   Tak
FS-N FS - niestacjonarne, sem. zimowy   Tak
KP Studia podyplomowe KP   Tak
L20/21 LEKARSKI 2020/2021   Tak
LOK POD-LOK   Tak
mWM Wydział Mechaniczny niestacjonarne   Tak
mWM-SE Wydział Mechaniczny niestacjonarne-sesja egzaminacyjna   Nie
Niest. WPPS/N/sem.zim.   Tak
NST_WIEA_Z NST_WIEA_zima   Tak
RAT Ratownictwo 2020/2021   Tak
SD Sesja egzaminacyjna - stacjonarne   Tak
WB rez. dla WB   Tak
WB/Niest/Zim WB/Niest/Zim   Tak
WF/Niest WNB/Niest   Tak
WH/Niest/Zim WH/Niest/Zim   Tak
WPiA-KPPP WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce   Tak
WPiA-N WPiA-Studia niestacjonarne   Tak
WPiA-S WPiA-Sesja egzaminacyjna   Tak
WPPS-N WPPS/Niest/zjazdy N   Tak
WPPS-P WPPS/Niest/zjazdy P   Tak
Z2021 Semestr Zimowy 20/21   Tak