Lista kalendarzy - semestr letni 2023/2024

UWAGA: Szczegóły na temat organizacji roku akademickiego można znaleźć na tej stronie
Ozn. Opis Uwagi Czy udostępniony w Internecie?
1 PIEl/ND   Tak
D Studia stacjonarne   Tak
Enologia Studia podyplomowe Enologia   Tak
INNE INNE   Tak
L2324 Semestr letni 2023/2024   Tak
LOK POD-LOK   Tak
mWM Wydział Mechaniczny niestacjonarne   Tak
mWM_SE Sesja egzaminacyjna niestacjonarne   Tak
NOW NOWE   Tak
NST_WIEA_L NST_WIEA-lato   Tak
PIEL/ND PIEL/ND   Tak
RiF RiF-PG   Tak
SD Sesja egzaminacyjna - studia stacjonarne   Tak
Sesja_L_WIEA Sesja_L_WIEA   Tak
St. pod. Studia podyplomowe   Tak
WBAIŚ_BUD-N WBAIŚ_BUD-niest   Tak
WEZ/N/Letni/ WEZ/N/Letni/   Tak
WH/Niest/Letni WH/Niest/Letni   Tak
WNB_WF_N WNB_WF_niest   Tak
WNB_ŻCiD_N WNB_ŻCiD_niest   Tak
WNS/N/lato WNS/N/lato   Tak
WPiA-KiPwPiP WPiA-Kadry i płace w prawie i praktyce   Tak
WPiA-N WPiA-studia niestacjonarne   Tak
WPiA-PiOOZ WPiA-Prawo i organizacja ochrony zdrowia   Tak
WPiA-ZPiPPP ZPiPPP-Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne   Tak