Plan nauczycieli

Szukaj nauczyciela wg pierwszej litery nazwiska

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

Plan nauczycieli - lista wydziałów (jednostek)

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
Instytut Architektury i Urbanistyki
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Instytut Budownictwa
Instytut Ekonomii i Finansów
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filozofii
Instytut Fizyki
Instytut Historii
Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Instytut Inżynierii Środowiska
Instytut Matematyki
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Instytut Muzyki
Instytut Nauk Biologicznych
Instytut Nauk Medycznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Instytut Nauk o Zdrowiu
Instytut Nauk Prawnych
Instytut Neofilologii
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Socjologii
Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Instytut Sztuk Wizualnych
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Językowego
Wydział Artystyczny
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Mechaniczny
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji