Osoby układające plan zajęć

Osoba E-mail Tel./Pokój Jednostki podlegające planowaniu
mgr Katarzyna Januszek K.Januszek@ck.uz.zgora.pl
68 328 47 22 / 104 A-4 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - studia niestacjonarne
Wydział Nauk Społecznych
mgr inż. Leszek Jasiński L.Jasinski@ck.uz.zgora.pl 68 328 22 69 / 103b A-2 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Mechaniczny
mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska k.jezior-pieczynska@ck.uz.zgora.pl
68 328 32 66 / 102 A-4 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Kloc A.Kloc@ck.uz.zgora.pl 68 328 31 32 / 104 A-4 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - studia stacjonarne
Wydział Humanistyczny
Wojciech Donarski w.donarski@ck.uz.zgora.pl 68 328 26 08, 789 441 731 / 102 A-4 Wydział Ekonomii i Zarządzania - studia stacjonarne
mgr Olga Regulanty o.regulanty@ck.uz.zgora.pl 68 328 32 66 / 102 A-4 Wydział Ekonomii i Zarządzania - studia niestacjonarne
inż. Jarosław Łukawski J.Lukawski@wpa.uz.zgora.pl 789 441 451 / 102 A-41 Wydział Prawa i Administracji
dr Stefan Jerzyniak plan@wfa.uz.zgora.pl 68 328 31 59 / 311 A-29 Wydział Fizyki i Astronomii
mgr Barbara Szulczyńska-Kotowska b.szulczynska-kotowska@imu.uz.zgora.pl 68 328 78 54 / A-15 Wydział Artystyczny / Instytut Muzyki
mgr Katarzyna Radkowska K.Radkowska@wa.uz.zgora.pl 68 328 29 67 / 104 A-24 Wydział Artystyczny / Instytut Sztuk Wizualnych
lic. Agnieszka Kokulewska A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 29 92 / pok. 3, ul. Zyty 28 Collegium Medicum
mgr Edyta Boczkowska e.boczkowska@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 30 44 / 10, ul. Zyty 28