Osoby układające plan

Osoba E-mail Tel./Pokój Jednostki podlegające planowaniu
mgr Katarzyna Januszek K.Januszek@ck.uz.zgora.pl
68 328 47 22 / 104 A-4 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Wydział Artystyczny
Wydział Nauk Biologicznych
mgr Anna Kloc A.Kloc@ck.uz.zgora.pl 68 328 31 32 / 104 A-4 Wydział Humanistyczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Leszek Jasiński L.Jasinski@ck.uz.zgora.pl 68 328 22 69 / 103b A-2 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Wydział Mechaniczny
Wojciech Donarski w.donarski@ck.uz.zgora.pl 68 328 26 08 / 102 A-4 Wydział Ekonomii i Zarządzania
mgr Grzegorz Arkit g.arkit@wmie.uz.zgora.pl 603 74 74 85 / 303 A-29 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
inż. Jarosław Łukawski J.Lukawski@wpa.uz.zgora.pl 789 441 451 / 102 A-41 Wydział Prawa i Administracji
mgr Małgorzata Bielawska sek-ipia@wzs.uz.zgora.pl 68 352 84 04 / 323 B Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie / Katedra Administracji, Katedra Turystyki i Rekreacji
mgr Dorota Gajak d.gajak@wzs.uz.zgora.pl 68 352 83 43 / 209 N Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie / Katedra Energetyki
mgr Iwona Wichłacz inza@wzs.uz.zgora.pl 68 352 94 57 Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie / Katedra Żywienia Człowieka i Dietoterapii
lic. Agnieszka Kokulewska A.Kokulewska@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 29 92 / pok. 3, ul. Zyty 28 Collegium Medicum
mgr Edyta Boczkowska e.boczkowska@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 30 44 / 10, ul. Zyty 28