Osoby układające plan zajęć

Osoba E-mail Telefon Pokój Uwagi
Wydział Artystyczny
mgr Anna Kloc A.Kloc@ck.uz.zgora.pl 68 328 31 32 14 C-1 Instytut Sztuk Wizualnych
mgr Barbara Szulczyńska-Kotowska B.Szulczynska-Kotowska@imu.uz.zgora.pl 68 328 78 54 A-15 Instytut Muzyki
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr Katarzyna Januszek K.Januszek@ck.uz.zgora.pl 68 328 47 22 14 C-1 studia stacjonarne
mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska K.Jezior-Pieczynska@ck.uz.zgora.pl 68 328 32 66 13 C-1 studia niestacjonarne
Wydział Ekonomii i Zarządzania
lic. Sławomir Szymański S.Szymanski@ck.uz.zgora.pl 797 974 092 12 C-1
Wydział Fizyki i Astronomii
dr Stefan Jerzyniak plan@wfa.uz.zgora.pl 68 328 31 59 311 A-29
Wydział Humanistyczny
mgr Anna Kloc A.Kloc@ck.uz.zgora.pl 68 328 31 32 14 C-1
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr inż. Leszek Jasiński L.Jasinski@ck.uz.zgora.pl 68 328 22 69 103b A-2
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum)
mgr Edyta Boczkowska e.boczkowska@cm.uz.zgora.pl 789 442 005 pok. 103, ul. Zyty 28 Kierunek Lekarski
mgr Justyna Magda j.magda@cm.uz.zgora.pl 789 441 998 330 A-22 Pielęgniarstwo
lic. Agnieszka Kokulewska A.Kokulewska@cm.uz.zgora.pl 789 441 978 pok. 104, ul. Zyty 28 Ratownictwo medyczne
Fizjoterapia
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
mgr Grzegorz Arkit G.Arkit@ck.uz.zgora.pl 603 74 74 85 105 A-4
Wydział Mechaniczny
mgr Olga Regulanty-Dołobizno O.Regulanty@ck.uz.zgora.pl 68 328 32 66 13 C-1 studia stacjonarne
mgr inż. Leszek Jasiński L.Jasinski@ck.uz.zgora.pl 68 328 22 69 103b A-2 studia niestacjonarne
Wydział Nauk Biologicznych
mgr inż. Karolina Jezior-Pieczyńska K.Jezior-Pieczynska@ck.uz.zgora.pl 68 328 32 66 13 C-1
Wydział Nauk Społecznych
mgr Katarzyna Januszek K.Januszek@ck.uz.zgora.pl 68 328 47 22 14 C-1
Wydział Prawa i Administracji
mgr Olga Regulanty-Dołobizno O.Regulanty@ck.uz.zgora.pl 68 328 32 66 13 C-1