Osoby układające plan

Osoba E-mail Tel./Pokój Jednostki podlegające planowaniu
mgr Katarzyna Januszek K.Januszek@wpsnz.uz.zgora.pl
plan@wnps.uz.zgora.pl
68 328 47 22 / 224 A-16 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - studia stacjonarne - kierunki: Pedagogika, Psychologia, Praca Socjalna, Pedagogika Specjalna oraz studia niestacjonarne – kierunek: Psychologia
mgr Agata Szymandera sekretariat@is.uz.zgora.pl 68 328 31 10 / 201 A-17 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - kierunek Socjologia oraz studia III stopnia
mgr Teresa Renata Dzierzba T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl 68 328 32 56 / 225 A-16 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - studia niestacjonarne - Pedagogika - Edukacja elementarna i Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
mgr Marta Fortuna m.fortuna@wpps.uz.zgora.pl 68 328 73 08 / 113 A-22 Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii - studia niestacjonarne - Pedagogika - Resocjalizacja, Pomoc Społeczna i Socjoterapia oraz Praca Socjalna
mgr Anna Kloc A.Kloc@wh.uz.zgora.pl 68 328 31 32 / 102 A-16 Wydziału Humanistycznego - studia stacjonarne, kierunek filologia angielska - studia niestacjonare
mgr inż. Leszek Jasiński plan@weit.uz.zgora.pl 68 328 22 69 / 103b A-2 Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
mgr Grażyna Marcinowska plan@wbais.uz.zgora.pl 68 328 47 74 / 125 A-8 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Robert Janowski plan@wm.uz.zgora.pl 68 328 25 63 / 311 A-11 Wydział Mechaniczny
mgr Grzegorz Arkit plan@wmie.uz.zgora.pl 603 74 74 85 / 9 A-29 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
dr Stefan Jerzyniak plan@wfa.uz.zgora.pl 68 328 31 59 / 311 A-29 Wydział Fizyki i Astronomii
mgr Uladzimir Alyavdin plan@wnb.uz.zgora.pl 68 328 22 96 / 120 A-8 Wydział Nauk Biologicznych
lic. Grzegorz Krasucki g.krasucki@wez.uz.zgora.pl 68 328 22 36 / 149 A-0 Wydział Ekonomii i Zarządzania - studia stacjonarne
Wojciech Donarski w.donarski@wez.uz.zgora.pl 68 328 26 08 / 149 A-0 Wydział Ekonomii i Zarządzania - studia niestacjonarne
inż. Jarosław Łukawski J.Lukawski@wpa.uz.zgora.pl 68 328 23 33 / 13 A-0 Wydział Prawa i Administracji
dr Paweł Kowalski p.kowalski@wlnz.uz.zgora.pl
p.kowalski@wnb.uz.zgora.pl
68 328 78 35 / 2 A-38 Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Sportu i Promocji Zdrowia (kierunek: Wychowanie fizyczne)
mgr Grażyna Milewska-Wilk g.milewska-wilk@wlnz.uz.zgora.pl 68 328 29 86 / 319 A-22 Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - kierunek: Pielęgniarstwo
mgr Edyta Boczkowska e.boczkowska@wlnz.uz.zgora.pl 668 328 30 44 / 10 budynek F (ul. Zyty 28) Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - kierunek: Lekarski
mgr Małgorzata Bielawska sek-ipia@wzs.uz.zgora.pl 68 352 84 04 / 323 B Wydział Zamiejscowym w Sulechowie / Instytut Administracji i Turystyki
mgr Dorota Gajak d.gajak@wzs.uz.zgora.pl 68 352 83 43 / 209 N Wydział Zamiejscowym w Sulechowie / Instytutu Politechniczny
mgr Iwona Wichłacz inza@wzs.uz.zgora.pl 68 352 94 58 Wydział Zamiejscowym w Sulechowie / Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki (Kalsk)