Wydział Nauk Społecznych

Studia podyplomowe - lista grup

SP KP 20/21 Kwalifikacje pedagogiczne / niestacjonarne / podyplomowe
SP PS-EW 20/21 Pedagogika specjalna - edukacja włączająca / niestacjonarne / podyplomowe