Plan grup - lista grup kierunku Matematyka

11MAT-SD Matematyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11MAT-SP Matematyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21MAT-SD Matematyka / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21MAT-SP Matematyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31MAT-SP Matematyka / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata