Plan grup - lista grup kierunku Mechanika i budowa maszyn

11MiBM-AiOPP-ND Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11MiBM-NP Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11MiBM-TM-ND Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
15MiBM-ND Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21MiBM-NP Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25MiBM-EM-ND Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
25MiBM-KM-ND Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31MiBM-EM-NP Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31MiBM-KM-NP Mechanika i budowa maszyn / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11MiBM-SP Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15MiBM-SD Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21MiBM-SP Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25MiBM-EM-SD Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
25MiBM-TM-SD Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31MiBM-EM-SP Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31MiBM-KiEP-SP Mechanika i budowa maszyn / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera