Plan grup - lista grup kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

11ZiIP-SP Zarządzanie i inżynieria produkcji / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15ZiIP-SD Zarządzanie i inżynieria produkcji / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21ZiIP-SP Zarządzanie i inżynieria produkcji / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31ZiIP-IJ-SP Zarządzanie i inżynieria produkcji / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31ZiIP-ZL-SP Zarządzanie i inżynieria produkcji / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11ZiIP-IJ-ND Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11ZiIP-NP Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11ZiIP-P4-ND Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
12ZiIP-NP Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15ZiIP-ND Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21ZiIP-NP Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25ZiIP-ZPU-ND Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31ZiIP-IJ-NP Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31ZiIP-ZPU-NP Zarządzanie i inżynieria produkcji / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera