Plan grup - lista grup kierunku Informatyka i ekonometria

semestr zimowy 2020/2021
21IiE-SP Informatyka i ekonometria / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2020/2021
11IiE-SD Informatyka i ekonometria / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11IiE-SP Informatyka i ekonometria / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21IiE-SD Informatyka i ekonometria / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21IiE-SP Informatyka i ekonometria / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31IiE-SP Informatyka i ekonometria / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata