Plan grup - lista grup kierunku Budownictwo

10BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
20BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
30BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
40BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
42BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11BUD-KBI-ND Budownictwo / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
12BUD-TiOB-ND Budownictwo / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
32BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera