Plan grup - lista grup kierunku Budownictwo

10BUD-DiM-ND Budownictwo/Drogi i mosty / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11BUD-KBI-ND Budownictwo/Konstrukcje budowlane i inżynierskie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
11BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
12BUD-TiOB-ND Budownictwo/Technologia i organizacja budownictwa / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
13BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
13BUD-REN-ND Budownictwo/Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
20BUD-DiM-ND Budownictwo/Drogi i mosty / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21BUD-KBI-ND Budownictwo/Konstrukcje budowlane i inżynierskie / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
22BUD-TiOB-ND Budownictwo/Technologia i organizacja budownictwa / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
23BUD-REN-ND Budownictwo/Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
32BUD-NP Budownictwo / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
10BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
20BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21BUD-KBI-SD Budownictwo/Konstrukcje budowlane i inżynierskie / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
30BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31BUD-SP Budownictwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera