Plan grup - lista grup kierunku Socjologia

semestr zimowy 2023/2024
11SOC-SP-23/24 Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
semestr letni 2023/2024
11SOC-SP-23/24 Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21SOC-SP-22/23 Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31SOC-SP 21/22 Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata