Plan grup - lista grup kierunku Socjologia

11SOC-SP Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21SOC-SP Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31SOC-SP Socjologia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21SOC-SD Socjologia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra