Plan grup - lista grup kierunku Historia

11H-SD20 Historia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11H-SP20 Historia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21H-SD19 Historia / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21H-SP19 Historia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31H-SP18 Historia / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
41HST-17 Historia / stacjonarne / trzeciego stopnia z tyt. doktora