Plan grup - lista grup kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11EAwZSMSD Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11EAwZSMSP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21EAwZSMSD Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21EAwZSMSP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31EAwZSMSP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata