Plan grup - lista grup kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

11EAwZSM-SD Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11EAwZSM-SP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21EAwZSM-SD Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21EAwZSM-SP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31EAwZSM-SP Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata