Plan grup - lista grup kierunku Malarstwo

11MALARSP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21MALARSP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11MALARSD Malarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21MALARSD Malarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra