Plan grup - lista grup kierunku Malarstwo

11MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
21MALAR-SD Malarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra