Plan grup - lista grup kierunku Malarstwo

21MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
31MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata
11MALAR-SD Malarstwo / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11MALAR-SP Malarstwo / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. licencjata