Plan grup - lista grup kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy

semestr zimowy 2020/2021
11BHP-NP Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2020/2021
11BHP-SP Bezpieczeństwo i higiena pracy / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15BHP-SD Bezpieczeństwo i higiena pracy / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21BHP-SP Bezpieczeństwo i higiena pracy / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25BHP-SD Bezpieczeństwo i higiena pracy / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
31BHP-IBP-SP Bezpieczeństwo i higiena pracy / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
11BHP-ND Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
11BHP-NP Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15BHP-ND Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra
21BHP-NP Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31BHP-IBP-NP Bezpieczeństwo i higiena pracy / niestacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera