Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria biomedyczna

11IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
21IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
31IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
41IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera