Plan grup - lista grup kierunku Inżynieria biomedyczna

semestr zimowy 2020/2021
11IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
semestr letni 2020/2021
11IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IB-SD Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
21IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
25IB-BiB-SD Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
31IB-SP Inżynieria biomedyczna / stacjonarne / pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
15IB-ND Inżynieria biomedyczna / niestacjonarne / drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera